Jeg heter Ellen Bjørklund Hansen og er 52 år, gift og har to sønner på 18 og 22 år. Jeg er bosatt på Skarnes, men oppvokst i Nord-Odal. Jeg er utdannet politi og lærer, med videreutdanning i spesialpedagogikk. De siste fjorten årene har jeg jobbet i Sør-Odal kommune i Sosialtjenesten, NAV og som lærer, før jeg begynte her i Psykisk helse og avhengighet i Nord-Odal.

Ansatt