Last ned søknadsskjema for TT-kort som PDF

Ny adresse fra 2020

Innlandet fylkeskommune
Seksjon kollektivtransport, Kundesenteret
v/TT-nemnda
Gruvvegen 78
2580 Folldal

Forskrift om tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede i Innlandet fylkeskommune