Ved å klikke på organisasjonskartet kommer du inn i møtekalenderen der du blant annet finner hvem som er medlemmer i de forskjellige utvalgene.