I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er mandag 11.september. Det er to stemmekretser i kommunen, Sagstua og Garvik stemmekrets. Det har kommet innspill til kommunen på medlemmer til stemmestyrene, men det er behov for flere. Kunne du tenke deg å sitte i stemmestyret eller kjenner noen som du tenker passer til et slik oppdrag, kom med innspill til kommunen innen 15.august. Du kan ta kontakt med Lene J. Østby eller Tone Nilsen for å få opplysninger om stemmestyrets oppgaver, tlf. 62 97 81 00.

Vi oppfordrer begge kjønn, men spesielt menn til å melde sin interesse.

Søknad om å være med i stemmestyret