Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00.

Listeforslagene kan leveres:

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. Vi kan kontaktes på e-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no eller telefon: 62978100.

Mal og vedlegg for listeforslag

I pdf-filene er det mulig å fylle inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite - de er kun der for å vise hvor du kan fylle inn data.

Tips

Hvis du ikke klarer å skrive direkte inn i skjemaet når du åpner det i nettleseren:

 • last ned malen
 • lagre det
 • åpne det lagrede malen i programmet Adobe Acrobat Reader

Hvis du har en skriver som ikke skriver ut tosidig (dette gjelder kun partier som trenger to underskrifter på listeforslaget):

 • de to tillitsvalgte kan skrive de samme opplysningene (fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse) med blokkbokstaver og underskrive på den blanke baksiden av listeforslaget.

Slik fyller du ut listeforslaget

Dette må listeforslaget inneholde:

 • Det må stå hvilket valg det gjelder. Det skal stå kommunestyrevalget 2023 i Nord-Odal. 
 • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.
 • Registrerte partier må ha partiets registrerte navn i Partiregisteret som overskrift. Det skal ikke stå Nord-Odal + «partinavn» i overskriften.
 • For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samme politisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Nord-Odal.
 • Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg.
 • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.

Antall kandidater på listeforslaget: (Her må det nok endres)

 • Listeforslag ved kommunestyrevalget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 65 kandidater. Av disse kan inntil 10 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift/store bokstaver øverst på listeforslaget.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget:

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i Nord-Odal eller 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Nord-Odal.

 Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Partier/grupper som trenger 300 underskrifter til kommunestyrevalget

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i Nord-Odal eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Alle som skriver under på listeforslaget til kommunestyrevalget må ha stemmerett i Nord-Odal kommune.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Slik fyller du ut vedlegget

Dette må vedlegget inneholde:

 • kandidatenes navn og fødselsdato (6 siffer).
 • fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under på forslaget.
 • erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen når listeforslaget leveres på at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen.
 • Kontaktinformasjon til tillitsvalgte for listeforslaget.

Hvem kan velges til kommunestyret?

Hvem som kan velges til kommunestyret står i valglovens § 3-3.

Aktuelle lover og vedtak

Krav til listeforslag står i valglovens kapittel 6

Retten til å kreve fritak fra valg står i valglovens kapittel 3 § 4 (1)