Ordinær forhåndsstemming er mulig i perioden 10.august  til 8.september, dette kan gjøres på Servicekontoret i Kommunehuset.

Våre åpningstider i forhåndsstemmeperioden er mandag - fredag fra kl.09.30-14.00.

I tillegg har vi åpent tirsdag og torsdag frem til kl.1900 fom uke 34 tom uke36.

 

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommune- og fylkestingsvalget 2023

  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Norsk statsborger. Dvs er, eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet må du søke om å bli innført i manntallet igjen.
  • Utenlandsk statsborger. Må ha vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge. (registrert i folkeregisteret senest 30.06 valgåret) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)