Valgdagen er 13. september

Valgdagen er mandag 13. september. I Nord-Odal gjennomføres valget over en dag. På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Idrettshallen er valglokale i Gardvik stemmekrets. Milepelen er valglokale i Sagstua stemmekrets. Åpningstidene i valglokalene på valgdagen mandag 13.september er kl. 10:00 – 20:00

Legitimasjon

Husk legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde