Ambulerende stemmegivning

Stemmegivning hjemme kan gjennomføres for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte.

Frist for å søke om å avlegge stemme etter denne ordningen settes til 10.09.2021 kl.10.00

Stemmegivning hjemme på grunn av isolasjon/karantene grunnet covid-19

Ved årets valg kan også velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19 slik at de ikke kan stemme i de ordinære valglokalene søke om å stemme der de oppholder seg, også på valgting. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte.

Fristen for å søke om dette er valgdagen, mandag 13.09.2021 kl.10.00.

Bruk gjerne dette skjemaet

Du kan også gi beskjed på e-post: postmottak@nord-odal.kommune.no eller tlf. 62 97 81 00.