Ordfører

Ragnhild Haagenrud Moen (SP)
Telefon: 905 70 873

Besøksadresse
Administrasjonshuset
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Ordfører
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA