Ordfører

Odd Kjetil Sløtte (AP)
Telefon: 472 38 378
E-post: odd.kjetil.slotte@nord-odal.kommune.no

Besøksadresse
Administrasjonshuset
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Ordfører
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA