Ordfører i Nord-Odal er Odd Kjetil Sløtte, AP.

Odd Kjetil har vært varaordfører den siste perioden, først for Lise Selnes (AP) og deretter for Ragnhild Haagenrud Moen (SP) etter at førstnevnte ble valgt inn på Stortinget i 2021. Han har også vært konstituert ordfører i deler av perioden.

Varaordfører er Thomas Tinglum, SV.

Kontakt

Telefon: 472 38 378
E-post:
odd.kjetil.slotte@nord-odal.kommune.no