Odal økonomikontor åpnet 1. september 2014 og er et felles økonomikontor for Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Kontoret er lokalisert i kommunehuset i Nord-Odal og har 14 ansatte som jobber innenfor fagområdene lønn, regnskap og budsjett/finans. 

Skatteoppkreveroppgavene er underlagt staten fra 1. november 2020, og henvendelser vedrørende skatt rettes til telefon 80 08 00 00 eller via nettsiden www.skatteetaten.no

Lønningsavdelingen besvarer henvendelser i forhold til lønnsrelaterte spørsmål og sykerefusjoner for ansatte i begge kommuner. Lønningskontoret har e-post og de kan treffes på telefon 62 97 81 00. 

Regnskapsavdelingen besvarer henvendelser vedr. utgående fakturaer, innfordring, inngående fakturaer, regnskap, vederlag for opphold i institusjon, pasientregnskap.

E-post vedrørende spørsmål om utgående faktura og innfordring

E-post vedrørende spørsmål om inngående fakturaer

E-post vedrørende regnskapsrelaterte spørsmål og vederlag/pasientregnskap

Ved telefonhenvendelse vedrørende vederlagsberegning og pasientregnskap kan man ringe til Siv H. Nilsen  62 97 81 45 eller Hugo Østmoen 62 97 81 47.

Budsjett/finansavdelingen besvarer henvendelser vedr. budsjett, økonomiplan, regnskapsrapporter, økonomioppfølging, finans og investeringer.

Henvendelser bes gjort til e-post eller så er det mulig å ringe servicekontoret, tlf 62 97 81 00 (åpent hverdager 10-14, stengt i romjulen).