Næringsstrategi 2016-2028, vedtatt av alle kommunene i Kongsvingerregionen i 2015 og revidert i 2020, vil bli revidert på nytt i 2024 etter beslutning av Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd (KIPR).

Frist for å sende inn forslag til næringsstrategi for Kongsvingerregionen er 15. juni 2024. Forslagene kan sendes til: lars@klosser.no, med emne: «Høringsinnspill næringsstrategi».

Høringsforslag og mer informasjon