Råd til befolkningen

 • Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. 

Ved et alvorlig atomuhell kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter.

Prosedyre for utdeling av jodtabletter ved atomhendelse

Ved utslipp av radioaktivt jod, er jodtabletter et beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Nord-Odal kommune får en slik anbefaling.

Generell informasjon

 • Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig og senest 4 timer etter en akutt hendelse
 • Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Risikopen for kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene vil derfor få utdelt jodtabletter.
 • Jodinntak vil i de fleste tilfeller iverksettes i kombinasjon med anbefalinger om innendørsopphold.
 • Personer som har operert bort skoldbruskkjertel trenger ikke å ta jodtabletter.

Gjennomføring

 1. Utdeling skjer etter anbefaling fra kriseutvalget for atomberedskap/statsforvalteren.
 2. Befolkningsvarsling om utdeling i kommunen
 3. Hvis varslingen kommer innenfor skoletid vil utdeling skje gjennom skole/barnehage (basert på samtykke fra foreldre/foresatte)
 4. Hvis varslingen kommer utenfor skoletid vil utdeling skje til foreldre/foresatte. Nærmere beskjed om hvor og når vil bli gitt ved varsling.

Kontraindikasjoner

 1. Kjent allergisk reaksjon mot jod
 2. Personer med graves sykdom, autoimmun thyreoditt, hypokomplementratisk urtikariell vaskulitt og dermatitis herpetiformis.

Dosering

Gravide/ammende og barn/unge 12 - 18 år2 tabletter av 65 mg som engangsdose
Barn 3 - 12 år1 tablett av 65 mg. Kan løses opp i vann
Barn 1 måned - 3 år0,5 tablett av 65 mg. Kan løses opp i vann
Spedbarn < 1 måned0,25 tablett av 65 mg. Kan løses opp i vann. Skal gis kun under oppsyn av helsepersonell

Mer informasjon om jodtabletter