Politikontakt

Hvem er politikontakt?

Vidar Eng er fungerende kontaktperson i politiet for alle innbyggere, organisasjoner, virksomheter og etater i Nord-Odal kommune. Han kan nåes på e-post: vidar.eng@politiet.no, tlf.nr. 479 78 682.

Hvorfor politikontakt?

I forbindelse med innføringen av nærpolitireformen, ble det bestemt at samtlige kommuner skal ha en egen politikontakt. Disse skal bidra til et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Hva skal politikontakten arbeide med?

Politikontakten skal arbeide forebyggende opp mot for eksempel skoler, lag og organisasjoner, men vil også fungere som en rådgiver for innbyggerne. Anmeldelser kan leveres på politiets nettside politiet.no eller ring 02800 for å avtale tid. 

  • Politikontakten skal kjenne politiets arbeidsområder godt, og ha bred kompetanse og ha erfaring innenfor forebyggende politiarbeid.
  • En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med.
  • I tillegg til kommunen, vil både det lokale næringslivet, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører være viktige samarbeidspartnere for politikontakten.

Politikontaktens rolle?

På politiets egne hjemmesider beskrives politikontaktens rolle på følgende måte:

  • Sammen med politirådet, er politikontakten et viktig tiltak for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politi og lokalsamfunn.
  • Sammen med kommunen skal politikontakten jobbe for å forebygge kriminalitet, basert på et felles kunnskapsgrunnlag.
  • Politikontakten skal være et fast kontaktpunkt mellom politiet, kommunen, næringsliv og andre lokale aktører.
  • Politikontakten skal være uniformert og tilstede i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og lokale behov.
  • Politikontakten skal være en pådriver for at politirådet fungerer godt og følge opp gjensidig forpliktende avtaler i det daglige.
Sist endret 13.04.2023