Nord-Odal kommune tilbyr sine innbyggere gratis vaksinasjon. Vaksinen er frivillig. 

Vi har drop-in vaksinering, se oppslag for utdypende informasjon angående dager og tidspunkt.

Vi vaksinerer både med Pfizer og Moderna.

Ta kontakt med vaksinetelefonen ved spørsmål: 40 40 24 32 (tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00 - 12.00)