Varsling
10.00-14:00: 62 97 81 00
Vakttelefon: 957 84 912
Beredskapskontakt: 915 57 725

Ved fare for liv og helse skal nødnummer benyttes: 110 - 112 - 113