Ordfører: Ragnhild Haagenrud Moen, SP
Telefon: 905 70 873

Kommunedirektør: Anne Olen Aasen
Telefon: 482 77 178

Besøksadresse
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

E-post