Foreldreforberedende kurs

Helsestasjonene i Sør-Odal og Nord-Odal kommuner inviterer gravide og partnere til foreldreforberedende kurs.

Kursdager

  • 30.08: Parforholdet - forventninger og kommunikasjon (Familievernkontoret).
  • 13.09: Tilknytning og samspill (Helsesykepleier).
  • 27.09: Amming (Jordmor og helsesykepleier).
  • 04.10: Fødsel (Jordmor).

Tidspunkt: 13.30 - 15.00 alle dager.

Oppmøte: Sør-Odal helsestasjon. Sykehusveien 24, 2100 Skarnes.

Påmelding: 

Send SMS til jordmor Wibeke (Tlf.: 474 83 840)

Oppgi ditt navn, og om du deltar alene eller sammen med partner. Påmelding gjelder for hele kursrekken, men oppmøte er valgfritt. 

Kurset er GRATIS!