Det er kun husstander som har mottatt brev fra Eidsiva Bredbånd som har mulighet til å få fiber til hjemmet i denne omgang. Ønsker du å melde din interesse kan det gjøres via denne lenken: https://www.eidsiva.net/odal.

Utbygging til privatmarkedet i dette området er en sideeffekt av Eidsiva Bredbånds utbygging til Odal vindkraftverk.

Det er fortsatt mange private husstander i Nord-Odal som ikke er berørt av akkurat denne fiberutbyggingen. Nord-Odal kommune, sammen med Innlandet fylkeskommune, jobber for å søke om tilskudd slik at vi kan bygge ut til enda flere husstander.

Utbygging
Deler av gult område bygges nå ut av Eidsiva Bredbånd (kommersiell utbygging). Rødt område ønsker Nord-Odal kommune å søke om tilskudd til å bygge ut.