E.ON planlegger investeringsbeslutning mot slutten av mai, og ønsker en oversikt over lokale og regionale selskaper som vil kunne tilby tjenester i utbyggingsfasen.

I møtet vil det bli lagt frem en liste der selskaper kan registrere seg. Denne lista vil etterpå deles med de hovedleverandører som er valgt, eller der E.ON er i pågående forhandling.

Fra kommunen vil ordfører Lise Selnes og næringssjef Eva Snare delta på møte.

Vindkraft -leverandørmøte
Vindkraft -leverandørmøte