Innlandstrafikk har i dag informert kommunene om hvilken kapasitet det ordinære rutetilbudet vil kjøres med fra og med onsdag 13. mai 2020. Selv om ordinært rutetilbud gjenopprettes vil fortsatt bussene kjøre med halv kapasitet.

Samtidig er det foretatt kartlegging av hvilke elever som er helt avhengig av skoleskyss på ungdomstrinnet.

Begrenset kapasitet på den enkelte skyssrute i kombinasjon med skyssbehovet medfører at det ikke er mulig med full gjenåpning også på ungdomsskolen morgen onsdag 13. mai.

Vi beklager de ulemper dette medfører for elever, foreldre og ansatte.

8. - 10. trinn

For ungdomstrinnet får dette følgende konsekvenser for inneværende uke:

 Undervisning på skolenFjernundervisning
8. trinnFredag 15.05Onsdag 13.05 og torsdag 14.05
9. trinnTorsdag 14.05Onsdag 13.05 og fredag 15.05
10.trinnOnsdag 13.05Torsdag 14.05 og fredag 15.05


Det blir gjennomført en kartlegging som vil medføre endringer også fra neste uke.

5. - 7. trinn

Ingen konsekvenser for 5.-7. trinn inneværende uke.

Det blir gjennomført en kartlegging som vil medføre endringer fra neste uke.

1. - 4. trinn

Ingen konsekvenser for 1.-4. trinn.