En bønn fra en lokal beredskapsaktør

Samfunnet er i en svært sårbar og vanskelig situasjon for tiden. Korona, eller Covid-19, er på alles lepper og diskuteres i både media, sosiale medier og folk imellom. Ikke å undres over det, når en ser konsekvenser og omfang av en slik pandemi. Alle støtter nå opp om vår helsetjeneste enten det er i statlig regi eller kommunal regi.

Det føles da kanskje litt underlig at en annen beredskapsaktør nå føler behov for å be om alles støtte, men det gjør vi. Et samlet brannsjefutvalg for Innlandet, som består av alle brannsjefer i hele fylket, samt Alarmsentralen Innlandet (110), er oppriktig bekymret for at våre ressurser nå skal måtte benyttes på det vi ser på som uvettig brenning av bål og bråtebrenning.

Vi har allerede hatt enorm påtrykk fra innbyggere som varsler om at de planlegger å brenne, eller at vi blir ringt opp av folk som er bekymret for brenning som de ser. I tillegg har vi hatt utrykninger nesten over hele Innlandet på brenning som noen har mistet kontroll på.

Vi er også i en meget sårbar situasjon med hensyn til smitte og opprettholdelse av beredskap i alle våre kommuner. Det siste vi nå trenger er utrykninger som utsetter oss for ekstra smittefare på oppdrag som strengt tatt er unødvendig.

Våren er kommet til flere steder i Innlandet, og sørvendte hellinger blir bare og solen tørker opp bakken. Denne perioden er på mange måter den mest sårbare i forhold til gress og skogbrann. Mye dødt materiale ligger knusktørt etter fjorårets sesong, og utgjør en potensiell stor risiko.

Vi går inn i en påskeferie som for de fleste ble litt annerledes enn vi hadde forestilt oss. Det ligger litt i sjelen vår at vi skal kose oss med bål og grille når solen steker oss i pannen. Det skal vi fortsatt kunne gjøre, men vi bør så absolutt vurdere hvor vi tenner bålet. Det er ikke alle steder det nå er forsvarlig å tenne bål. Tenk fornuftig og gjør en vurdering på om det er lurt eller ikke.

Likeledes er det mange som brenner bråter hver vår. Brannvesen rundt om i Innlandet har som nevnt før allerede vært på brenninger som har kommet ut av kontroll. Det er ikke forbudt – men er det smart? Alle de som har mistet kontrollen, mener de har kontroll helt til de ikke hadde det mere. Tung setning, men jeg tror dere skjønner hva vi mener.

Brann- og redning i våre kommuner er en sårbar ressurs, og hele Innlandet har iverksatt strenge rutiner og prosedyrer for å unngå smitte og spredning hos våre mannskaper. Da er det svært uheldig å utsette våre mannskaper for oppdrag som kunne vært unngått.

Det nasjonale bålforbudet trer ikke i kraft før 15. april, og brannsjefer rundt om har myndighet til å iverksette et forbud utenfor den perioden dersom det anses nødvendig. Brannsjefene i Innlandet er samstemte om at et slikt forbud ikke er ønskelig å påføre våre innbyggere, men da trenger vi hjelp av hver enkelt.

Ta ansvar – vis aktsomhet – tenk forsvarlig!

Vi trenger våre ressurser til å håndtere de kritiske og viktige hendelsene!

På vegne av Brannsjefutvalg Innlandet

Trond Joar Kjenstadbakk
Brannsjef
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS