Dersom du som arbeidsgiver skal permittere ansatte som kan gjøre en samfunnsmessig nytte hos en annen arbeidsgiver er det fint om du tar en prat med dem om mulighetene for å gjøre dette.  Mange arbeidsgivere vil nå kunne oppleve å mangle kritisk viktig arbeidskraft, og dette vil kunne være et godt bidrag inn i denne dugnaden.

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendes til ditt lokale NAV kontor.

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no.

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:

  • Permitteringsvarsel: Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.
  • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold: Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:

Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

  1. Gå til nav.no
  2. Klikk på «Hva er din situasjon»
  3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
  4. Velg din situasjon
  5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
  6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
  7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

Viktige linker

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

  • Ta kontakt med NAV arbeidsgiver tlf 55555336