Plakat med info om droneregler

Plakat med info om droneregler på engelsk