I Nord-Odal har nå alle som ønsker vaksine fått tilbud om dose 1, og vi anser oss som ferdig med å tilby dette. Dersom noen nå ikke har registrert seg eller mottatt telefon fra vaksinasjonsteamet, er det fremdeles mulighet å ringe for å registrere seg, men da ber vi dere gjøre det nå.

Det vil bli reduserte leveranser av vaksinedose 1 i uke 31, og stopp av leveranser av dose 1 fra og med uke 32.

De som allerede er satt opp til vaksine uke 33-35 vil få tilbud om vaksine tidligere, og blir kontaktet av vaksinasjonsteamet.

Med ønske om en fortsatt god sommer!

Mari

Vaksinasjonskoordinator Mari Toftegaard