For å registrere deg må du ringe 404 02 432

Åpningstida på denne telefonen er 09:00 - 14:00 (mandag - fredag)

Anbefaling fra FHI

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine, og at dette for aldersgruppen 12-15 år omfatter de samme sykdommer/medisinske tilstander som de som fikk tilbud i 16-17- årsalderen. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder.

Barn og ungdom 12-15 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Det er foreløpig ikke åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene.2 Fortsatt er absolutt risiko for alvorlig covid-19 sykdom i aldersgruppen 12-15 år lav, og tilbudet er derfor begrenset til de som har høyest risiko innenfor aldersgruppen.

I Nord-Odal ønsker vi skriftlig dokumentasjon fra fastlege eller barnelege om at barn og unge i alderen 12-15 år skal få vaksine. I tillegg må foreldre levere ferdig signert samtykkeskjema når barnet kommer for vaksinering:

Se video med Mari Toftegaard om dette temaet

(Facebook)