Fredag 12.03 ble to avdelinger ved Sand barnehage og to trinn ved Sand sentralskole stengt inntil videre som følge av nærkontakter til påvist smittetilfelle fra 11.03.

Det er svar på testing av disse nærkontaktene vi nå venter på. Vi hadde fredag god grunn til å tro at svarene ville komme i løpet av lørdag 13.03, av erfaring er det tiden det tar for å få svar. Grunnet den nasjonale smitteøkningen og dermed også sterk økning av testing, klarer ikke testlaboratoriene å få svarene klare så raskt som vi er vant til.

I skrivende stund er vi forespeilet disse testsvarene en gang imellom søndag kveld og tirsdag kveld.

Vi håper selvsagt at svarene er klare i kveld (søndag 14.03), og at de er negative, men velger allerede nå å gå ut med informasjon om at tiltakene videreføres inntil videre. Det er mange som sitter med spørsmål om når barna kan komme tilbake til barnehage og skole, og om de selv må være hjemme fra jobb.

Dersom vi får svar innen klokka 20:00 i kveld vil alle berørte få beskjed om hva svarene innebærer senest klokka 21:00.

Informasjon om dette er også sendt til de berørte gjennom barnehagenes og skolenes egne informasjonskanaler.