• Elevene på 1. og 2. trinn ved Garvik skole, 1. trinn ved Sand sentralskole samt elever på 2. trinn ved Sand sentralskole med SFO-tilbud får digital hjemmeopplæring også fredag 12. mars.
  • Avdelingen Helan i Møllerbakken barnehage holder stengt også fredag 12. mars.

Informasjon om dette er sendt ut til alle foreldre / foresatte.