Nord-Odal kommune er glad for å kunne presentere Tove Gulbrandsen som ny nærings- og eiendomsutvikler i Nord-Odal kommune. Hun begynner i stillingen 1. august. Tove har utdannelse innen jus, økonomi og innovasjon og hun har mer enn 20 års erfaring med oppstartsbedrifter, entreprenørskap, bedriftsrådgivning og prosjektledelse.  I tillegg har hun ledet og eid bedrifter i mer enn 10 år. Med sitt store kontaktnett og bred erfaring fra organisasjonsliv og aksjeselskap vil hun bli et viktig kontakt ledd mellom kommune, region og næringsliv. Stillingen har en periode stått vakant etter at Eva Snare sluttet og vi er svært glade for å styrke kommunens satsing på arbeidsplasser og utvikling av boligmarkedet. 

Bilde av Tove Gulbrandsen
Tove Gulbrandsen, nærings- og eiendomsutvikler