GIVAS, som forvalter vannressursen er svært stolte av resultatet, som viser at arbeidet som daglig legges ned av dyktige medarbeidere gir effekter. Rapporten utgis årlig.

Rapporten inkluderer ikke private vannverk.

Kåringen gjøres på bakgrunn av en rekke forhold, og det holder ikke lenger bare å levere vann i springen, forteller daglig leder Hanne Rolsdorph i GIVAS. I tillegg til å levere trygt drikkevann med riktig lukt, smak og farge, må vi kunne vise til lav lekkasjeprosent på ledningsnettet og få akutte driftshendelser. På alle disse områdene scorer Nord-Odal helt i toppen. Spesielt er lekkasjeandelen på det kommunale ledningsnettet i kommunen svært lavt.

Logo GIVAS

Til tross for de gode resultatene må vi kontinuerlig holde fokus på forbedringer og et jevnt vedlikehold. Dette er helt nødvendig for at vi også i framtiden skal ha godt vann.  Vannbransjen står ovenfor store utfordringer med tanke på framtidige klimaendringer og gammel infrastruktur. Kravet til beredskap og trygg vannforsyning er økende. I tillegg settes det stadig høyere krav til service blant innbyggerne. For kun et par år siden var det en positiv nyhet å motta SMS-varsling fra GIVAS. I dag tar alle dette for gitt, og forventningen blant publikum til profesjonalitet og service vokser.

Vi vet at mange synes de betaler mye for vannet fra GIVAS. Hvert år publiseres og sammenlignes kommunale gebyrer over hele landet, og hvert år stilles det spørsmål om hvorfor det er så mye billigere å bo i for eksempel Stavangerregionen framfor i Glåmdalsregionen. I tettbefolkede kommuner har man ofte ti ganger så mange innbyggere tilknyttet offentlig nett per kilometer ledning sammenlignet med Glåmdalsregionen. Dette påvirker selvsagt prisen. Alle kommuner opererer etter «selvkostprinsippet». Det betyr at gebyrinntektene skal dekke alle utgifter kommunen har til tjenesten. Uavhengig av størrelsen på kommunen stilles det samme krav til tjenesten som skal leveres, for selvsagt skal innbyggerne i småkommuner ha samme vannkvalitet som i større byer.

Sammenlignet med andre land betaler vi lite for rent vann i Norge. Bare ved å gå til nabolandene Sverige og Danmark er prisene mye høyere. Sammenlignet med TV, telefon- og nettjenester er vannet også billig. I Nord-Odal betaler en gjennomsnittlig husholdning drøye 400 kr i måneden for å få til gang på rent, trygt og godt drikkevann.