Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Det nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.  

Brevgiro

 • De nye fakturaene kan ikke benyttes for betaling via brevgiro.

Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaene og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på rådhuset. Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

 • Beløp
 • Betalerens bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • Kundeidentifikasjon (KID)
 • Kroner og øre
 • Til konto

Faktura via Vipps

 • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.

Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Nord-Odal kommune sitt kunderegister.

Faktura i Digipost / eBoks

 • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din.

Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks), og at du ikke har reservert mot motta digital post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post

 • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i e-post fra Nord-Odal kommune.

Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Nord-Odal kommune sitt kunderegister. 

Tilbud om å inngå eFaktura-avtale

 • Hvis du er registrert med gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå eFaktura-avtale med Nord-Odal kommune

E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten.  Hvis du allerede har slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro- eller efaktura-avtale med Nord-Odal kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.

Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost. 

Faktura sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsfomene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor ''annen mottaker''. Vi anbefaler derfor dere som har ''annen mottaker'' til ikke å inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Her kan du se video som forklarer digital faktura for deg

 

 

 

Distribusjonsformer
Distribusjonsformer