Verdens overdosedag 2021 markeres med arrangement i biblioteket. Arrangementet er et samarbeid mellom tjeneste for psykisk helse og avhengighet i Nord-Odal kommune, Nord-Odal bibliotek, Odal Rockeklubb, KoRus Øst og Helsedirektoratet.
 
31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.
 
Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte. Vet du hvordan overdoser kan forebygges eller hva du skal gjøre dersom noen tar overdose?
 
I Norge går kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen for å markere Verdens overdosedag 31. august.
 
Markeringen er ett av flere tiltak i Nasjonal overdosestrategi (Helsedirektoratet). Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon.
 
Overdoser kan forebygges!
 
Gratis inngang, billetter fås her!
 
Arrangementet vil også bli streamet, følg streaminga her:
 
Verdens overdosedag plakat