Hold deg oppdatert

Følg med på nettsiden varsom.no og i media.

Informasjon fra varsom.no

varsom.no er en nettside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Hva du bør gjøre

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner osv langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter er forberedt på at bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Råd til privatpersoner

Oppmøteplass ved krisesituasjoner

Dette kan skje

Vannføringen vil øke raskt i bekker og elver i løpet av mandag på grunn av ekstremt mye nedbør. Dette vil føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Årsaken er at det ventes lokalt ekstremt mye regn og kraftige regnbyger, opp mot 100 mm/døgn og opp mot 150 mm over to døgn fra søndag kveld til tirsdag kveld. Små elver og bekker ventes å nå rødt nivå først og større elver noe senere.
 

Informasjon fra Yr på norsk og engelsk

Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Mer informasjon her: https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans 

Information in english: 
Extremely heavy rain is expected in parts of South Norway. Take precautions and follow the advice from emergency authorities! Carefully consider whether the journey is necessary. Information in English: https://www.yr.no/en/extreme/hans