Søndag 4. oktober vil et nedbørsområde bevege seg inn over landsdelen, og stedvis gi mye regn. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør, og det vil være lokale variasjoner.
 
Det ventes rask vannføringsøkning, spesielt i mindre bekker og elver.
 
KonsekvensLokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag.
RådHold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Betydning av varselnivåUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Flomfarevarsel på varsom.no