For to dager siden økte NVE flomvarsel til nivå 3 (oransje) for deler av Østlandet. Vi ser av vannstandsmålingene at Storsjøen vokste med ca 10 centimeter fra i går, torsdag 10. mai, til morgenkvisten i dag, fredag 11. mai.

Oppdatert informasjon mandag 14. mai:

Vannstanden på morgenen i dag var 134,2 og den forventes å stige noe, men NVE melder at sannsynlig topp vil være på 134,35 (sannsynligvis ikke over 134,30). Toppen vil trolig komme i løpet av kvelden/natta da nivået i Glomma ved Skarnes er på veg nedover og Oppstadåa snart vil snu igjen.

Vakttelefon: 957 84 912

Følg prognosene til NVE på varsom.no
Vannstand i Storsjøen

Tiltak kommunen har iverksatt:

 • I samarbeid med Bruvoll fengsel er det startet fylling av sandsekker
 • Brannvesenet har kjøpt ny skogbrannpumpe som kan settes inn til pumping av vann
 • Brannvesenet har fremskyndet kjøp av ny båt, denne er snart på plass i Nord-Odal
 • Flomberedskapsgruppa har hatt jevnlige statusmøter
 • Flomberedskapsgruppa følger utviklinga og vil møtes igjen i løpet av helga dersom vannstanden kommer opp til 134, altså omlag en meter høyere enn i skrivende stund
 • Flomberedskapsgruppa har fordelt oppgaver
 • Brannvesenet har vakttelefon for akutte hendelser og spørsmål som ikke kan vente til vanlig åpningstid
 • Informasjon til innbyggere (denne side, samt Facebook)

Sjekkliste for innbyggere

Vi i kommunen vil gjøre alt vi kan for å hjelpe, men vi minner samtidig også om at det er den enkelte innbygger som er ansvarlig for egne materielle verdier, så vi anbefaler alle som bor i flomutsatte områder å se over og følge denne sjekklista.

 • Sikre alt som kan flyte vekk i flom, inkludert rundballer, kanoer og tilsvarende
 • Sjekk kummer og sluk
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet
 • Gå sammen med naboer og legg en plan
 • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn
 • Lag dreneringskanaler
 • Vurder ekstern hjelp
 • Ring forikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker
 • Ta kontakt med kommunen om du har behov for sandsekker
Flom Mo brygge