Via lenken under er det en oversikt over alle partier som stilte til årets kommunestyretvalg. 
De med to stjerner etter navnet sitt er valgt inn som kommunestyrerepresentanter, mens de med en stjerne er valgt som vararepresentanter. Venstre fikk ingen representanter under årets valg. 

Valgte representanter og vararepresentanter kommunestyrevalget 2023

På denne siden ligger det også valgresultater: valgresultat.no