Vakttelefoner i påsken

Medisinsk hjelp

 • Legevakt: 116 117
 • Ved fare for liv og helse: 113
 • Koronatelefonen i Kongsvingerregionen: 40 40 54 10
  • Onsdag 8. april - mandag 13. april 10.00-14.00 (alle dager)

Sentralbord Nord-Odal kommune

Sentralbordet (tlf. 62 97 81 00) er stengt fra og med torsdag 9. april og hele påsken. Telefonen åpner igjen tirsdag 14. april kl. 9.

Skole og barnehager i Nord-Odal

Barnehagene og skole/SFO er åpne fra 07.00 til 17.00, mandag, tirsdag og onsdag etter avtale. Det er pr mandag 6. april ikke åpent i helligdagene i påsken. Hvis familier med kritiske samfunnsfunksjoner eller familier med omsorgsbehov får behov for barnehage/SFO, ber vi dere om å ta kontakt med den enkelte barnehage/SFO eller konstituert etatsleder for oppvekst og kultur på 900 18 644.

Vakttelefoner

 • Ambulanse: 113
 • Politi: 112
 • Brann: 110
 • Legevakt: 116 117
 • Barnevern - akutt: 404 41 673
 • Kommunalt vann (GIVAS IKS): 913 44 006
 • Kommunalt avløp (GIVAS IKS): 913 44 005
 • Juptjenn vannverk: 419 06 590 / 922 43 939 / 414 68 841
 • Fylkesveger, Kolo Veidekke: 406 11 780
 • Viltulykker, Politiet: 02800
 • Septiktømming: 62 97 40 00 eller 406 77 077

Veilednings- og hjelpetelefoner

Mental helse

Telefon 116 123
www.sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre gjennom dine egne ord (åpent forum). På denne nettsiden finnes også en veiledningstjeneste hvor du får svar innen 48 timer.

Kirkens SOS

Telefon 22 40 00 40 (åpent hele døgnet)
www.kirkens-sos.no kan du sende meldinger og chatte (begrenset åpningstid) anonymt.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte

Telefon 800 57 000 (åpent hele døgnet)

Smiso Elverum: 971 59 810 (åpent hverdager 9-15)

Krisesenteret

Telefon: 62 81 80 88 (åpent hele døgnet)
Har du behov for akutt hjelp kan Glåmdal interkommunale krisesenter tilby:

 • Døgnåpen hjelpetelefon
 • Midlertidig botilbud
 • Dagsamtaler (gjennomføres per dags dato på telefon)

Telefoner for barn og unge

Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet: telefon 948 79 895

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (åpent hele døgnet)

 • SMS: 417 16 111
 • E- post alarm@116111.no
 • Fra utlandet: +47 954 11 755

Ung.no (Nyttig og oppdatert informasjon til deg mellom 13 og 20 år)

Trenger du noen å snakke med?