Dersom du tilhører denne gruppen kan du allerede i dag ta kontakt med vaksinetelefonen for å registrere deg for vaksine.

Vaksinering

Telefonen er åpen mandag - onsdag 11:00 - 18:00, nummeret er: 404 02 432

Barn og ungdom har generelt lav risiko for alvorlig covid-19, også de med kronisk sykdom. De fleste ungdommer med kronisk sykdom vil derfor ikke anbefales vaksine nå når tilgangen til vaksine er begrenset. 

Barn og unge med alvorlige / komplekse nevrologiske lidelser og medfødte syndromer har vist å ha høyere risiko for sykehusinnleggelse og alvorlig forløp av covid-19. Disse ungdommene (16-17-åringer) bør anbefales vaksine når det tilbys prioriteringsgruppe 4.

Det kan også være andre ungdomspasienter med sykdommer / tilstander som tilhører prioriteringsgruppe 4, eller pasienter med visse sykdommer / tilstander (jmf Norsk barnelegeforenings informasjon, veiledere og prosedyrer), som etter individuell vurdering kan tilbys vaksinasjon. Disse bør da kontakte sin fastlege for denne vurderingen.

Barn og unge under 16 år vil ikke anbefales covid-19 vaksine inntil det foreligger mer data på sikkerhet og effekt i denne aldersgruppen.

Husk at det er denne uka alle mellom 16 og 65 år med sykdommer / tilstander med høy risiko for alvorlig forløp skal ringe 404 02 432 for å registrere seg!

Da du ringer treffer du en av disse huggale damene.

Vaksinasjonstelefonillustrasjon