Vi forstår at flere synes vaksineringen oppleves uforutsigbar. Det gjør den også for oss i teamet og de fleste andre kommuner i landet, derfor vil vi her prøve å forklare litt nærmere om antall doser, forutsigbarhet og timeregistrering.

35% færre doser

I ukene 23 til 28 er vi forespeilet å få 35% færre doser enn opprinnelig planlagt til dose 1. Men, ettersom vi ikke kjenner antallet som var opprinnelig planlagt, vet vi heller ikke hvor mange doser en reduksjon på 35% tilsier.

Det vi vet, er at vi får disse dosene i ukene 29 - 31,  i tillegg til opprinnelige doser, og at vi derfor må øke kapasiteten til vaksinering disse ukene. Noen kommuner har sagt nei til å ta imot ekstra vaksiner i uke 29 - 31, men i Nord-Odal er vi rustet til og klare for å ta imot og sette alle doser vi får fortløpende.

Forutsigbarhet

Vi skjønner at mange synes det er frustrerende å ikke vite når akkurat de skal få vaksine. Vi skulle gjerne gitt alle tidspunkt for sin vaksinedose allerede i dag, men vi vet altså ikke når vi får akkurat din vaksinedose. Vi kontakter deg imidlertid umiddelbart så fort vi får informasjon om at vi har vaksinedose til akkurat deg.

FHI jobber med å lage en plan som kan gi oss 4 ukers forutsigbarhet. Det vil i så fall gi dere 4 ukers varsel, slik at det er lettere å planlegge blant annet sommerferien. Vi ønsker alle at det skal være så forutsigbart for dere som overhodet mulig.

I dag varierer det mellom 1-2 uker i forveien før dere får beskjed om deres vaksinetime.

Ferie

Vi vet at flere ønsker å reise på ferie, og det ønsker vi selvsagt at dere skal gjøre. Men følg med på vaksinebarometeret slik at dere vet når vi nærmer oss din prioriteringsgruppe.

Vi får mange vaksinedoser siste del av sommeren, og vi må vite at det er folk som kan ta imot disse vaksinedosene.

Registrering

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor Nord-Odal ikke bruker digital registrering for koronavaksine. Vi gjør ukentlige vurderinger på systemet vårt.

Vi ser fordeler med å ha telefonkontakt med personer som skal vaksineres, både i form av fleksibilitet ved oppsett av timer og da flere av dere har spørsmål angående vaksine, egen helse og vaksineringen.

Dere vil ikke få raskere time eller mer forutsigbarhet i timen ved å «booke» time digitalt, da kommuner ikke kan legge ut timer til flere doser enn det de vet de får. Vi ser det heller som en styrke at dere ved samtale kan forklare hvorfor oppsatt time eventuelt ikke passer, slik at vi kan vise fleksibilitet og finne løsninger sammen med deg for din vaksinasjon.

Krevende tid

Dette er en krevende tid for oss alle, men vi opplever god kontroll, kvalitet og fornøyde innbyggere som kommer for vaksinering.

Vi ønsker oss mange vaksinedoser fremover, for vi er både positive og klare til å vaksinere når som helst.

Med vennlig hilsen vaksinasjonsteamet i Nord-Odal

Mari og Marianne
Marianne Sandmo (t.v) og Mari Toftegaard i vaksinasjonsteamet.