Liv Nymoen og Anne Myrvang er begge pensjonerte helsesykepleiere, og har deltatt i vaksineringen i Nord-Odal fra oppstart. De er begge opptatt av vaksinering som et forebyggende helsearbeid og synes det er fint å kunne bidra i et så omfattende arbeid for fellesskapet.

Deres opplevelser av koronavaksineringen er at det er et spennende og utfordrende arbeid som har krevd mye planlegging for at det skal skje på en trygg og sikker måte. Det har vært utfordrende med helt nye vaksiner og hvordan den skal håndteres, med kun en ukes planleggingstid og stadig endringer fra FHI i blant annet intervall mellom dosene. Det var også utfordrende da Astra Zeneca viste seg å gi enkelte alvorlige bivirkninger.

Samtidig har det vært mange positive opplevelser. Mange har ønsket å vaksinere seg, og innbyggerne har vært positive, blide og fleksible. I tillegg opplever de at mange ønsker å bidra til vaksinering, og de har et godt samarbeid med frivillige fra sanitetsforeningen og røde kors. Mange har ellers jobbet under ferien sin og strekt seg langt for å få vaksineringsarbeidet til å gå gjennom sommeren. Det har alltid vært lege tilstede under vaksineringen, og de som har deltatt har den kompetansen som er nødvendig. Dette ser de på som en god kvalitet og styrke i arbeidet.

Nå er det 16-17 åringer som skal tilbys vaksine, og kanskje åpnes det for helt ned i 12-årsalderen etter hvert. Det kan også bli en 3. dose, så Liv og Anne forventer ikke at vaksineringsarbeidet er helt over enda.

Liv Nymoen og Anne Myrvang