Nord-Odal kommune vil derfor under forutsetning av at alle retningslinjene fra NIF og Helsedirektoratet etterleves, tillate organisert trening på utendørsbaner som et forsøk frem til over påske.

Hvis anbefalingene ikke følges vil utendørsbanene bli stengt umiddelbart. Alle innendørs idrettsanlegg vil fortsatt være stengt.