Perioden man kan søke om faste leietider for er fra og med 18. oktober (etter høstferien) til og med 17. juni 2022.

Lokaler det kan søkes om tider i er:

  • Nord-Odal idrettshall
  • Gymsal Nord-Odal ungdomsskole
  • Gymsal Sand sentralskole
  • Milepelen kulturhus
  • Prestberget klubbhus

Selv om dere har hatt de samme faste tidene i år etter år ønsker vi fra nå at alle skal sende søknad for kommende år.

Søknadsfrist: 1. september

Søknadsskjema

Trenger dere lokaler i perioden 16. august – 10. oktober ber vi om at det søkes om tilfeldig leie i denne perioden. Ta kontakt med Servicekontoret, 62 97 81 00, for eventuelle spørsmål rundt dette.