Utleggingsmanntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn på følgende lokaler:

  • Nord-Odal bibliotek
  • Mo senteret
  • Servicekontoret

 Manntallet for sametinget ligger også ute for offentlig ettersyn på samme lokaler.