Kongsvingerregionen ligger tett på de ti kommunene som blir omfattet av regjeringens tiltak etter det påviste tilfellet av mutert covid-19 i Nordre Follo. Tiltakene skal bidra til å hindre spredning av den muterte virusvarianten, og der har vi alle et ansvar for å bidra.

Regjeringen forlenget tiltakene for 17 kommuner lørdag 30. januar. 

Kriseledelsen i Nord-Odal kommune følger situasjonen tett, møtes jevnlig og gjør fortløpende vurderinger av tiltak.

Nord-Odal og Sør-Odal kommuner har i fellesskap utarbeidet anbefalinger som gjelder for odalskommunene:

 • Vi oppfordrer alle innbyggere til å ikke reise til kommunene som er omfattet av regjeringens tiltak, og til å benytte seg av hjemmekontor der dette er mulig.
 • For personer som er bosatt i de berørte kommunene og som jobber i Nord-Odal kommune, gjelder følgende: Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid der hjemmekontor ikke er mulig, regnes som nødvendig.
 • Nord-odølinger som pendler inn til en av disse kommunene, oppfordres også til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige.
 • Personer som er bosatt i en av de berørte kommunene skal i utgangspunktet ikke besøke pasienter ved sykehjem og andre kommunale institusjoner. I regjeringens tiltak anbefales det tydelig at innbyggere i disse ti kommunene ikke skal reise ut av egen kommune.
 • Regjeringen er tydelige på at folk som bor i de berørte kommuner ikke bør dra på hyttetur utenfor egen kommune.
 • Utover dette gjelder til enhver tid nasjonale og lokale tiltak. Disse kan du lese her.

Og som alltid understreker vi viktigheten av å følge de basale smittevernrutinene. Det er ved å ikke eksponere seg for mulige trusler og holde antall nærkontakter til et absolutt minimum, at vi klarer å holde viruset på avstand:

 • Husk god hånd- og hostehygiene!
 • De og dine nærmeste kan omgås normalt.
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst én meter!
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.

Ahus har vedtatt besøksstopp ved Kongsvinger sjukehus

Artikkelen ble oppdatert 30. januar med siste nytt fra regjeringen.