Markeringen er et samarbeid mellom FTU, Nord-Odal kommune og Den norske kirke. På markeringen vil en minnes de som omkom i trafikkulykker i Innlandet i 2020 og 2021, og samtidig vise omfanget av ulykker på vegene i fylket. Representanter for etater og organisasjoner med ansvar for sikkerhet og hjelp ved ulykker vil være til stede under arrangementet.

Det offisielle programmet starter klokken 17.00 på plassen nedenfor Milepelen. Her vil det være en åpning ved ordfører Odd Kjetil Sløtte, appell ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen og kulturinnslag ved Fredrik Amadeus Sannerud. Deretter blir det fakkeltog til Sand kirke hvor det blir en minnemarkering og tennes lys for de omkomne. Etter markeringen i kirken, inviteres alle til bevertning i Milepelen.

Alle som ønsker er velkommen til å delta på arrangementet.