UNICEF – Hvert barn er en mulighet

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Bli bøssebærer! Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025.