Bli med på årets viktigste søndagstur 24. oktober!

Meld deg som bøssebærer på blimed.no, ved å ringe 02025 eller du kan ringe oss i kommunen på 62 97 81 00.

Du kan også møte opp ved Odal Sparebank eller ved Frivilligsentralen kl. 14.15 den 24. oktober.

I år går TV-aksjonen NRK til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

https://www.blimed.no/boessebaerer/