I bygget er førsteetasje kommunalt eid, mens det i de to øverste etasjene er privat borettslag (De eldres spareklubb).

Botilbudet vil bli gitt til personer etter en vurdering av om dette er riktig tilbud sett i forhold til andre tilbud som kommunen gir. Det vil nå bli oppstart 1. november 2017 etter at kommunestyret bevilget midler til drift på møte 21 juni 2017. Bygget innredes etter sommeren.

Enhetene er på 36 kvadratmeter, beboerne betaler husleie og egne utgifter selv. Det blir servert felles måltider.

Inntakstemaet ser at det er søkere som vil få glede av å bo et slikt sted og gjennom det får bedret sin livskvalitet.

Inntaksteamet i Nord-Odal kommune
Inntaksteamet, fra venstre: Lillian Røstum, Hildegunn Håkenrud (begge fysioterapeuter),
Randi Standerholen (leder Helse og Omsorg), Liv Raknes Holth (enhetsleder hjemmetjenesten),
Jorun Myhre (enhetsleder Solheim sykehjem) og Jan Even Rønning (enhetsleder andre etasje
Nord-Odal sykehjem).