Norsk Folkehjelp, Kiwi Sand, Spar Mosenteret og Joker Bakketun har i samarbeid med kriseledelsen i kommunen i dag jobbet fram en løsning for folk i karantene som trenger hjelp til å handle inn matvarer.

Rent praktisk fungerer det slik:

Du som sitter i karantene og trenger påfyll av matvarer kan ringe en av de nevnte butikkene (se liste under) og bestille. Butikken tar etter pakking av varer kontakt med Norsk Folkehjelp som henter og kjører det ut. Merk, matvarene må ved utkjøring plasseres utendørs hos mottager da den som kjører ut ikke skal utsettes for smittefare.

Betaling for handelen avtaler kunden direkte med butikken ved bestilling, de tar alle imot Vipps.

  • Kiwi Sand, bestilling 62 97 02 00, betaling på Vipps til 908 99 860
  • Spar Mosenteret, bestilling 62 97 41 22, betaling på Vipps til 909 12 532
  • Joker Bakketun, bestilling / betaling på Vipps til 483 24 492

Linda Aslesen, leder i Norsk Folkehjelp Odal, administrerer kontakten mellom butikkene og sjåfører.

Merk, dette tilbudet gjelder bare personer i karantene, og som ikke har noen annen mulighet til å skaffe seg nødvendige matvarer. Tjenesten koster selvsagt ingenting utover prisen på kassalappen.

Vi takker butikkene og Folkehjelpa for velvilje! Ekte dugnadsinnsats!