Søknadsportalen for Odal Næringsfond for 3. kvartal 2023 er nå åpen for søknader. Søknadsfristen er 29. august. 

Vi anbefaler å lese utlysningsteksten nøye. Det er viktig at nødvendige dokumenter vedlegges søknaden slik som forretningsplan, investeringsplan, prosjektplan, oppstarts- og driftsbudsjett er vedlagt. Det finnes maler til dette på altinn.no.

Bilde av sylta rødløk